הסכם משתמש


1. תנאי שימוש כלליים באתר www.skyoutlet.co.il (להלן: "האתר").
"הסכם משתמש" זה (להלן: "ההסכם") הנו חוזה המסדיר את היחסים בין אתר האינטרנט  www.skyoutlet.co.il (להלן: "האתר") לבין אדם פרטי (להלן: "המשתמש"). ההסכם ייכנס לתוקפו עם ביקורו הראשון של המשתמש באתר.
כל תיאורי הטיסות והמחירים המוצעים באתר מוצגים למטרות היכרות בלבד והם מבוססים על מידע הנמסר על ידי הסוכנויות השונות.
אין להשתמש בתוכן האתר ללא אישור בכתב של בעלי האתר.

2. האובייקט
האתר מהווה שירות השוואות מחירים עבור טיסות שונות. האתר מספק למשתמשים שלו מידע השוואתי על טיסות, המציין את המאפיינים שלהם, המחירם, שם הסוכנות המקוונת שבה ניתן לרכוש אותם.

3. תנאי גישה ושימוש באתר
הגישה והשימוש באתר הינם בחינם. בעת גישה אל האתר או בעת רישום באתר, המשתמש מקבל את תנאי ההסכם הזה. אחרת, השימוש באתר חייב להסתיים.

4. זכויות יוצרים, סימני מסחר וסימנים ייחודיים אחרים
כל הסימנים המסחריים, שמות מסחריים, סימנים מזהים מכל סוג שהוא המופיעים באתר הינם קניינו של האתר או צד שלישי כלשהו.
התוכן הוא הקניין הרוחני של האתר או של הצדדים השלישיים ואינו ניתן להעברה למשתמש, בהתאם להוראות הסכם זה.

5. אחריות עבור נזק
משתמש האתר יהיה אחראי לכל נזק העלול, במישרין או בעקיפין, לגרום לאתר כתוצאה מהפרת איזו מן ההתחייבויות הקבועות בהסכם זה.

6. הגבלת אחריות
האתר לא יהיה אחראי כלפי משתמש או כלפי צד שלישי בגין כל בעיות שעלולות להתעורר בעקבות השימוש באתר זה (לרבות כתוצאה של כשלים טכניים זמניים, תקלות, וכו').
6.1. האתר לא אחראי לאיכות, בטיחות, חוקתיות ההצעות, המשתתפות בהשוואת המחירים. כמו כן אנחנו לא אחראים על האיכות ורלוונטיות של תיאור הדילים שנרכשו או שהתקבלו באמצעות השימוש במידע המופיע באתר.
6.2. אנחנו לא אחראים על שום נזק חומרי או מוסרי הנובע מהשימוש באתר.
6.3. בשל העדכונים התמידיים של המידע באתר, הוא עלול להתיישן בכל עת. לכן האתר אינו אחראי לאובדן רווחים של המשתמש.
6.4. האתר אינו אחראי לכל אי דיוק טכני או שגיאות דפוס בתיאורי מוצרים ומחיריהם. המשתמש לוקח את האחריות לבדוק מחדש את המידע באתר האינטרנט של הסוחר.
6.5. האתר אינו אחראי על היחסים בין המשתמש לבין ספק המוצר/ים.

7. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
אתר זה מכיל קישורים לאתרי האינטרנט של ספקי הדילים. קישורים אלו מובאים לצורכי הכירות. אין לנו שליטה על אתרים כאלה ואין אנו אחראים לתוכנם.
בנוסף, באחריות המשתמש לדאוג לאמצעי זהירות לשם הגנה על המחשב שלו נגד וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, פגמים, וכו' אשר עלולים להימצא באתרים האחרים.

8. מדיניות הפרטיות
האתר קבע מדיניות הפרטיות כשמדובר בנתונים אישיים שנאספים.
משתמשים שיש להם גישה לאתר נותנים הסכמה מוחלטת לעיבוד הנתונים האישיים שלהם. האתר עשוי לאסוף נתונים אישיים בסיסיים כגון שם פרטי, שם משפחה, שם באב, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, וכמו כן, נתונים משניים (טכניים) כגון קבצי cookies, פרטי ההתחברות, ונתוני המערכת.

9. זמן הפעילות
לאתר יש את הזכות להפסיק או להשעות את עבודתו בכל עת.